BB-Test – тест с повишена чувствителност за установяване на бременност.

Отличава се с повишена чувствителност: 10 UI/L

Карта на сайта

©2011 Laboratoire Innotech International. Всички права запазени.
Hosting by: PSIT   |   Created by: noavis.com