BB-Test – тест с повишена чувствителност за установяване на бременност.

Отличава се с повишена чувствителност: 10 UI/L

Бременност

1. Историческа справка
2. Методи за диагностициране на бременност
3. Принципи за определяне на ЧХГ с помощта на ББ Теста


Оплождането е процес на сливане на мъжки (сперматозоиди) и женски полови клетки (яйцеклетки), в резултат на което се поставя началото на един нов организъм. В течение на девет месеца  вътреутробният развиващ се плод е подложен на бързи и рискови трансформации, които оказват влияние върху неговото бъдеще. Неговата маса се увеличава повече от 40 000 пъти, количеството клетки нараства до милиарди, които се диференцират в голям брой специализирани органи.

Различават се два периода: зародиш и плод.

Зародишният период започва още от момента на оплождането и продължава до 10-та - 12 –та седмица на бременността. В този период се формират основите на всички важни органи и системи, от които зависи тялото, главата, лицето, крайниците. В края на този период ембриона става плод и придобива формата на бебе.

Плодният период започва с третия месец на бременността и завършва с раждането на бебето. Той се характеризира с бърз растеж на плода, развитие на органите и системите обезпечаващи живота му в утробата на майката и след неговото раждане.

©2011 Laboratoire Innotech International. Всички права запазени.
Hosting by: PSIT   |   Created by: noavis.com