BB-Test – тест с повишена чувствителност за установяване на бременност.

Отличава се с повишена чувствителност: 10 UI/L

Листовка за употреба

ББ Тест 10 UI/L
Автодиагностичен тест за бременност

ВЪВЕДЕНИЕ: Хормонът ЧХГ (Човешки Хорион Гонадотропин) се появява в кръвта на майката на 9-тия  ден след зачеването, а след това и в урината. В самото начало на бременността, ЧХГ-хормонът се удвоява на всеки два до три дена, като нивата му достигат своя максимум в края на 3-тия  месец и след това постепенно намаляват през останалата част от бременността. Наличието на ЧХГ в урината позволява много бързо да се установи бременността. Нивото на ЧХГ над 10 UI/L се разглежда като положителен тест за бременност.

ВВ test® 10 UI/L е лесен и бърз за употреба уринен тест, който дава възможност за ранно установяване на бременността. Позволява откриването на ЧХГ в урината, когато неговото ниво достигне 10 UI/L. Високата чувствителност на BB test® 10 UI/L дава възможност за установяване на бременност още на 10-тия ден след зачеването, т.е. няколко дни преди закъснението на цикъла. 

СЪДЪРЖАНИЕ: BB test® 10 UI /L е реактивен тест лента, която използва уникалната комбинация от поликлонални и моноклонални анти-ЧХГантитела в протеинова матрица от натриев азид (NaN3 <0,1%). Анти-ЧХГ антителата се свързват с отделения в урината хормон ЧХГ и предизвикват видимо оцветяване на тест лентата.

Тест лентата е поставена в херметически запечатана защитна опаковка, която съдържа пакетче с изсушител, спомагащ за запазване на лентата. Защитната опаковка се отваря непосредствено преди употреба на BB test®. Пакетчето с изсушител не трябва да се използва.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА : BB test® 10 UI /L е предназначен само за диагностика на „ин витро”  бременност. Само за външна употреба. ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА.

 • Прочетете внимателно инструкциите преди употреба на теста за бременност. Важно е да се взема първата сутрешна урина (веднага след ставане), ако планирате да използвате теста на деня, когато цикълът ви трябва да започне (или скоро след този ден). Първата сутрешна урина съдържа най-високата концентрация на ЧХГ. Ако цикълът ви закъснява повече от седмица, използването на сутрешната урина не е задължително, защото в този случай нивото на ЧХГ е много по-високо.
 • Поемането на твърде много течности може да разреди урината и тогава тестът за бременност ще даде грешен негативен резултат. Обратно, недостатъчното поемане на течности може да предизвика концентриране на урината и тестът ще даде грешен положителен резултат.  Затова ви препоръчваме да поемате нормално количество течности.
 • Не мокрете теста преди употреба, защото рискувате резултатът да е грешен. 
 • Да се съхранява при температура между +4C° и +30C°. Да не се замразява. Ако тестът се съхранява при +4C°, тест лентата трябва да престои на стайна температура поне 5 минути преди употреба.
 • Тест лентата не трябва да се използва след датата, отбелязана на етикета или защитната опаковка, особено ако тя е повредена.
 • BB test® се използва еднократно.
 • Да се пази далеч от деца.
 • След употреба изхвърлете всички елементи на BB test® в кофата за боклук.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА BB test® 10 UI /L:

 1. За предпочитане е да вземете проба от първата сутрешна урина (веднага след ставане), която е по-концентрирана, в малък, чист и сух съд (не е включен в опаковката). Съдът не трябва да е предварително измит с детергент или белина.
 2. Отворете защитната опаковка и извадете само тест лентата. Изхвърлете пакетчето с изсушител, което се намира вътре в опаковката.
 3. Потопете вертикално тест лентата в съда с урина за 5-10 секунди.
  ВНИМАНИЕ: УРИНАТА НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕМИНАВА ХОРИЗОНТАЛНАТА ЧЕРВЕНА МАРКИРАЩА ЛИНИЯ НА ТЕСТ ЛЕНТАТА. 4. Отбележете резултата след 3 до 5 минути. Не интерпретирайте резултатите, получени след 10-та минута.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: Една розова ивица се появява по средата на тест лентата, за да покаже, че тестът е завършен и е използван правилно.

1. Негативен резултат
На тест лентата се появява само една розова линия: вие не сте бременна. Повторете теста BB test® след 5 дни, ако цикъл все още не е настъпил. Ако тестът отново е негативен и цикълът ви не е дошъл, консултирайте се с вашия лекар.


2. Положителен резултат
На тест лентата се появяват две розови ивици: вие сте бременна. Консултирайте се с вашия лекар, който ще потвърди резултата чрез кръвен тест.3. Невалиден резултат
Тестът е невалиден, когато на лентата няма наличие на розови линии или когато в тест зоната се появи само една розова ивица (в долната част на зоната за отчитане на резултата), без в контролната зона да се е образувала розова линия (в горната част на зоната за отчитане на резултата). Възможно е да не сте следвали правилно инструкциите или тест лентата е била повредена. Повторете теста с нова тест лента BB test® 10 UI/L или се консултирайте с вашия лекар.


СЪКРАЩЕНИЯ:
ЧХГ: човешки хорион гонадотропин
UI: Международна единица

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА: Март, 2014 г.

©2011 Laboratoire Innotech International. Всички права запазени.
Hosting by: PSIT   |   Created by: noavis.com