BB-Test – тест с повишена чувствителност за установяване на бременност.

Отличава се с повишена чувствителност: 10 UI/L

BB-Test в действие

1

Отворете защитната опаковка u извадете тест лентата.

2

Вземете проба от първата сутрешна урина в чист, сух контейнер.

3

Потопете лентата вертикално за 5-10 секунди, без да преминавате червената линия.

4

Поставете лентата хоризонтално u отбележете резултата след 5 go 10 минути. He интерпретирайте резултати, получени npegu 5-та или след 10-та минута.

Резултат

©2011 Laboratoire Innotech International. Всички права запазени.
Hosting by: PSIT   |   Created by: noavis.com